Κατόπιν οδηγίας

του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στο κλείσιμο όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας, οι Σχολές Χορού  παραμένουν κλειστές για προληπτικούς λόγους.

Σχολή αναγνωρισμένη από το Κράτος

Find us

HARILAOU

PLATEON 35A

2310.30.43.42

Θεσσαλονίκη

ANTHEON

GRAVIAS 10

23140.300.64

Θεσσαλονίκη

Πλαταιών 35Α, 542 49, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

2310.30.43.42

Γραβιάς 10, 546 45, Ανθέων, Θεσσαλονίκη

2310.30.43.42

Coryright 2002-2020.  www.kervanidou.com.  All rights reserved